Jogi nyilatkozat


Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat! 

A honlap (a www.st-homme.com és a www.st-homme.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat! 

Szerzői jog Az St. Homme Kft. weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok megjelenése és a maga a tematika és az értékesítés módszertana védelem alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag az St. Homme Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. 

Információk Az St. Homme Kft. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az St. Homme Kft. felelősséget nem vállal. Az St. Homme Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. 

A személyes adatok védelme Az St. Homme Kft. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az St. Homme Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az St. Homme Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. Az St. Homme Kft. az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást titokként kezel. Az St. Homme Kft. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.